Thuis voor Oekraïne

Thuis voor Oekraïne

Door COVID-19 en aansluitend de oorlog in Oekraine heeft de reis van Holland naar de GOBI-desert niet plaats kunnen vinden. De reis is on hold gezet, en het doel voor de vrijwilligers en oldtimers richt zich nu op het helpen van de vluchtelingen uit Oekraïne. Er is daarvoor aansluiting gezocht met Thuis voor Oekraïne. Wil je ook helpen? Kijk dan op ww.thuisvooroekraine.nl, jouw hulp is hard nodig.